Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật ngày: 04/12/2023 16:50:26

ĐTO - Ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 16.240 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Bông Sen

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cấp Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 219 điểm cầu các cấp trong toàn tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Bông Sen

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (4 - 5/12), trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Theo chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.


Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt chuyên đề tại hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Chiều cùng ngày (4/12), đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ để các Nghị quyết của Đảng đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Để các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đi vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết; nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực để đảm bảo các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đạt được kết quả thực chất, gắn với từng địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo động lực cao trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng cần rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao, giúp Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác