Quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Cập nhật ngày: 22/09/2022 13:21:44

ĐTO - Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng dự và chủ trì hội nghị; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Trung ương quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 80; Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 21 ngày 20/9/2022 của BTC Trung ương hướng dẫn việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Quy định số 80 có 6 chương, 34 điều. Quy định này áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Quy định số 80 nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quy định số 80 nêu rõ các nội dung: phân cấp quản lý cán bộ; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; điều động và biệt phái cán bộ; điều khoản thi hành.

Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị tập trung vào các nội dung: việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và chế độ...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng BTC Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có sự chủ động tiếp cận chủ trương mới của Đảng để cụ thể hóa, triển khai trong cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời lưu ý đối với Quy định số 80, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm vấn đề phân cấp, quản lý cán bộ; việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ phải có sự đồng thuận cao trong tập thể; về quy trình bổ nhiệm phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và có trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với Thông báo Kết luận số 20, khuyến khích thực hiện theo nguyện vọng của cán bộ, thực hiện đảm bảo các chính sách cho cán bộ xin nghỉ việc. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa Quy định số 80, Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 21 của BTC Trung ương theo thẩm quyền; quán triệt, thực hiện nghiêm trong phạm vi quản lý, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn