Tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Cập nhật ngày: 04/03/2024 18:35:30

ĐTO - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc với UBND TP Cao Lãnh về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 vào chiều ngày 4/3.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận kết quả UBND TP Cao Lãnh đã cụ thể hóa, triển khai đầy đủ, rõ ràng các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và đề ra các giải pháp thực hiện; đồng thời biểu dương UBND TP Cao Lãnh đã thực hiện đạt 13/13 chỉ tiêu toàn diện trên các lĩnh vực và chuyển biến tích cực trong năm 2023.

Trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu TP Cao Lãnh chủ động trong lãnh đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành bám sát vào chỉ đạo của cấp trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tăng cường kỷ cương, kỷ luật để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

Thành phố cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025, phân nhóm các chỉ tiêu để có giải pháp thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu. Về phát triển các công trình đô thị, thành phố cần thực hiện dứt điểm chương trình phân khu đô thị, quy hoạch đi trước, dự án kêu gọi đầu tư theo sau.

Đồng thời, cần rà soát lại các chỉ tiêu đô thị loại I, các dự án phát triển hoàn thiện đô thị; tạo môi trường đầu tư tốt để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phát triển; thực hiện cải cách hành chính tốt hơn nữa, tăng cường xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ để nâng cao sự hài lòng của người dân.


Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với UBND TP Cao Lãnh

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh Võ Phan Thành Minh, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND thành phố đã ban hành các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Cao Lãnh năm 2024; ban hành Chương trình công tác năm 2024; Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX và Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường làm căn cứ xây dựng các giải pháp và triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao.


Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh Võ Phan Thành Minh báo cáo kết quả thực hiện với Đoàn công tác

Thực hiện Bản cam kết hành động năm 2024 với UBND tỉnh, UBND TP Cao Lãnh đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện 11 nội dung tại Công văn số 271 ngày 31/1/2024 giao cho các phòng, ban ngành thành phố và UBND các xã, phường thực hiện từng nội dung cụ thể. Trên cơ sở các nội dung đã cam kết, thành phố chỉ đạo chủ động triển khai, rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Năm 2023, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố hơn 548 tỷ đồng, đạt 98%; thành phố đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu quan trọng trên các ngành, lĩnh vực. Năm 2024, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố hơn 717 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tỉnh hơn 383 tỷ đồng (nguồn vốn tỉnh quản lý trực tiếp hơn 22,87 tỷ đồng; nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho thành phố hơn 360 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố quản lý 334 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 21/2/2024, thành phố đã giải ngân hơn 26,74 tỷ đồng đạt 3,73% kế hoạch vốn.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn