Tăng cường truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 24/05/2023 20:06:05

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2023.


Người dân viếng, thắp hương tại Khu mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ảnh minh họa: T.NG)

Trong năm 2023, các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực về chính trị, kinh tế - xã hội; các lễ hội lớn của tỉnh; các sự kiện kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng; hình ảnh chính quyền, doanh nghiệp và người dân; công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh; công tác đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, dư luận trái chiều… Tong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền về Festival Hoa Sa Đéc, Lễ hội Vía Bà Chúa xứ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Lễ giỗ lần thứ 94 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Lễ Kỷ niệm 157 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường, Lễ hội giao thừa “Mừng Đảng - Mừng Xuân” 2024. Tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án phát triển du lịch; đẩy mạnh tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; gương người tốt, việc tốt, các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân tiêu biểu đất Sen Hồng”, “Công dân danh dự đất Sen Hồng”. Đẩy mạnh quảng bá, truyền thông sản phẩm du lịch nông thôn gắn với trải nghiệm làng nghề truyền thống, ẩm thực đất Sen Hồng…

UBND tỉnh yêu cầu cần phải đa dạng các hình thức truyền thông như: các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hình ảnh chính quyền, đội ngũ doanh nhân và Nhân dân Đồng Tháp quyết tâm xây dựng đất Sen Hồng ấm no, phồn thịnh, văn hóa - xã hội phát triển. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, kênh truyền thông đối ngoại… có nhiều bài viết tuyên truyền tích cực, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp nhằm đa dạng thông tin về hoạt động kinh tế - xã hội đến Nhân dân trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của ngành, đơn vị trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo ...) của các đơn vị để nhanh chóng lan tỏa hình ảnh Đồng Tháp đến với bạn bè trong nước và thế giới. Xây dựng các ấn phẩm điện tử, video clip quảng bá các giá trị đặc sắc, độc đáo của địa phương để đăng, phát trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông. Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, cụm thông tin điện tử, bảng tin điện tử công cộng, các loại hình thông tin cơ sở khác để đưa thông tin đến với người dân nhanh và hiệu quả nhất. Các đơn vị, địa phương có thể sử dụng các hình thức tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội nghị, hội thảo, sự kiện, triển lãm, sân khấu hóa; băng rôn, phướn, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, ảnh nghệ thuật…

Tăng cường công tác truyền thông chủ trương, đường lối, chính sách, hình ảnh địa phương nhằm đảm bảo nguyên tắc truyền thông đi trước để thống nhất nhận thức, hành động, tạo đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; mang lại các lợi ích về đầu tư, du lịch, tiêu thụ sản phẩm đặc thù của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn