Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 11/06/2022 11:10:19

ĐTO - Ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh gồm 15 thành viên. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc và quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn