Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật ngày: 26/07/2022 13:54:23

ĐTO - Ngày 26/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản bảo đảm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện bảo đảm theo các quy định; việc sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc kết nạp đảng viên và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 được các cấp ủy thường xuyên quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Tính đến ngày 30/6/2022, tỉnh đã kết nạp mới 934 đảng viên (đạt 71,85%) so với kế hoạch năm 2022; đến ngày 20/7/2022, toàn tỉnh có 1.793/2.900 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội (đạt 61,85), thời gian đại hội của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kết thúc trước ngày 31/8/2022.


Đồng chí Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự phát hiểu ý kiến về công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh những tháng đầu năm 2022, đồng thời gợi mở một số vấn đề cần được nghiên cứu tập trung thực hiện trong thời gian tới như: các cấp ủy, nhất là thường trực cấp ủy cần nghiên cứu nắm chắc, nắm kỹ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc hơn đến công tác tổ chức cán bộ, tránh giao khoán cho cơ quan chuyên môn tham mưu.

Kịp thời tham mưu thực hiện Kết luận số 28 của Bộ Chính trị khoá XIII về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 21 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới bằng hình thức phù hợp. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn về quản lý đảng viên đi làm xa, góp phần hạn chế tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng trong thời gian tới. Rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 02 ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương…

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn