Tiếp tục quan tâm việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật ngày: 24/02/2024 04:33:17

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240224043520dt2-1.mp3

 

ĐTO - Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay vai trò báo giấy của các tờ báo, tạp chí của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí có giá trị cao hơn và phải được phát huy giá trị ấy.


Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Đồng Tháp, Bưu điện tỉnh khảo sát việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại TP Sa Đéc, huyện Cao Lãnh và huyện Hồng Ngự

ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TỪ BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG

Thời gian qua, việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh có chuyển biến tương đối rõ nét. Nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở trước đây chưa trang bị báo, tạp chí của Đảng, đến nay có ít nhất Báo Nhân dân và Báo Đồng Tháp. Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy thực hiện theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 21-HD/VPTW ngày 4/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Qua khảo sát thực tế việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng năm 2023 tại một vài đơn vị cấp huyện và tương đương cho thấy, đa số báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy quản lý theo hướng tập trung tại văn phòng đảng ủy và UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở ban nhân dân khóm, ấp kết hợp với Tủ sách pháp luật để dễ quản lý, sử dụng. Đối với các trường học, tổ chức quản lý báo, tạp chí tại phòng đọc của trường... Chia sẻ hiệu quả việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn TP Sa Đéc, đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Chánh Văn phòng Thành ủy Sa Đéc, cho biết: “Xác định việc cung cấp và định hướng thông tin chính thống từ báo, tạp chí của Đảng cho cán bộ hưu trí là rất quan trọng. Do đó, ngoài việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng thường xuyên theo quy định của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc quan tâm chỉ đạo Văn phòng Thành ủy đặt mua Báo Đồng Tháp gửi tặng đến cán bộ hưu trí nguyên là Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh sống trên địa bàn TP Sa Đéc. Kinh phí đặt mua báo Đảng từ nguồn đảng phí được trích giữ lại của Đảng bộ TP Sa Đéc”.

Bên cạnh đó, chất lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng được ngành Bưu điện đảm bảo thời gian phát hành trong ngày, ngành Bưu điện đã phối hợp hiệu quả trong việc phát hành báo, tạp chí đến tận tay người đọc được kịp thời hơn.


Đại diện lãnh đạo Báo Đồng Tháp (bên phải) và đại diện Thường trực Huyện ủy Tân Hồng ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên Báo Đồng Tháp năm 2024 (Ảnh: Thúy Mỹ)

Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: “Thời gian qua, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giao các phòng chuyên môn thường xuyên đọc báo, tạp chí của Đảng, từ đó, tổng hợp các thông tin báo chí viết về tỉnh Đồng Tháp và các thông tin tác động đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để cung cấp cho lãnh đạo tỉnh và cấp huyện theo dõi, định hướng, chỉ đạo xử lý. Đồng thời đăng tải nhiều thông tin tích cực trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp, Facebook Phố Sen, Fanpage Nắng Mới, Fanpage Bút chẳng tà... do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tạo lập và quản trị. Hằng tháng, số hóa những bài viết từ các báo, tạp chí của Đảng có tính định hướng tư tưởng đưa vào các tài liệu sinh hoạt chi bộ, tài liệu báo cáo viên, tài liệu sinh hoạt Hội quán... phục vụ sinh hoạt tư tưởng và thông tin, tuyên truyền”.

BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG LÀ KÊNH THÔNG TIN CHÍNH THỐNG ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN

Để tiếp tục nâng cao chất lượng mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng hiệu quả, đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: “Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; điều tiết nguồn kinh phí từ đảng phí được trích giữ lại để mua báo, tạp chí của Đảng; cung cấp báo cho cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ hưu trí. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng Báo Đồng Tháp nâng cao chất lượng nội dung và hình thức trình bày của tờ báo; thông tin phải kịp thời, chính xác, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin của độc giả. Đối với Bưu điện tỉnh, phải tiếp tục nâng cao chất lượng phát hành báo chí đảm bảo kịp thời”.


Báo Đồng Tháp Online kịp thời cung cấp đầy đủ các thông tin hoạt động của tỉnh, trong nước và quốc tế, có từ 200.000 đến 230.000 lượt bạn đọc truy cập/ngày (Ảnh: Thành Nguyễn)

Song song đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 1145-CV/TU ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định rõ “Đối tượng mua báo, tạp chí của Đảng: Mỗi chi bộ, đảng bộ, kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đều có Báo Nhân Dân hàng ngày, Báo Đồng Tháp hàng kỳ và Tạp chí Cộng sản. Mỗi cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến xã, đơn vị sự nghiệp đều có Báo Nhân dân hàng ngày và Báo Đồng Tháp hàng kỳ. Mỗi cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều có Báo Nhân dân hàng ngày và Báo Đồng Tháp hàng kỳ”. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm đến tính hiệu quả việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng; xem báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội và tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về bố trí, sử dụng nguồn kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng; tiếp tục tuyên truyền đổi mới nhận thức của cán bộ, đảng viên về sự phát triển của hệ thống thông tin điện tử hiện nay nhằm nâng cao ý thức học tập, rèn luyện năng lực tiếp cận và xử lý thông tin, nâng cao khả năng nhận diện và “sức đề kháng” đối với các thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại Hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng hiệu quả tuyên truyền gắn với mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng tại các tỉnh, thành phía Nam (vào ngày 10/4/2023), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định: “...Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay thì vai trò báo giấy của các tờ báo, tạp chí của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí có giá trị cao hơn và phải được phát huy giá trị ấy”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Không chỉ coi báo, tạp chí của Đảng là một tờ báo bình thường mà đó chính là tài liệu để sinh hoạt Đảng, để thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh phong trào “đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” bằng cách giới thiệu các bài viết trên báo, tạp chí phục vụ sinh hoạt tư tưởng, thông tin thời sự chính trị trong họp lệ chi bộ hằng tháng; vận dụng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân được đăng trên báo, tạp chí để học tập, nghiên cứu, vận dụng phù hợp tại đơn vị, địa phương.

Năm 2023, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp, số lượng mua báo, tạp chí của Đảng còn rất thấp so với tổng số chi bộ, đảng bộ cơ sở. Cụ thể, tỷ lệ mua Báo Đồng Tháp đạt 43,07% (trong đó, Thành ủy Sa Đéc và Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt trên 100%; các huyện Tân Hồng, Cao Lãnh, Lai Vung và Đảng ủy Công an tỉnh đạt từ 50% - 73%; 10 đơn vị còn lại đạt từ 11,93% đến dưới 50%); tỷ lệ mua Báo Nhân dân đạt 26% và Tạp chí Cộng sản đạt 27%. 

Phú Trọng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác