Treo cờ rủ trong 2 ngày tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cập nhật ngày: 05/10/2018 15:42:36

ĐTO - Ngày 5/10, UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, ngày 6 và 7/10.

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành và giám đốc các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh thực hiện tốt thông báo này.

PV

 

Gửi bình luận của bạn