Đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 02/06/2022 19:09:30

Với mục tiêu đẩy nhanh lộ trình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo lập hồ sơ đề xuất an toàn thông tin theo cấp độ đối với hệ thống mạng LAN thuộc phạm vi địa phương, đơn vị quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cài đặt và duy trì phần mềm phòng, chống mã độc tập trung cho 100% máy tính của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; thực hiện nghiêm việc nhập dữ liệu trên hệ thống thông tin báo cáo để từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành các cấp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; phấn đấu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ hành chính nộp trực tuyến ở các địa phương, đơn vị đạt tối thiểu 25% trên tổng số hồ sơ hành chính phát sinh.

Các đơn vị, địa phương chỉ đạo 100% cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên tham gia các lớp đào tạo về chuyển đổi số trên nền tảng đào tạo trực tuyến mở tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn; 100% cán bộ lãnh đạo, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) phải sử dụng chữ ký số để ký văn bản điện tử.

Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương hoàn chỉnh Đề án thí điểm triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng; hướng dẫn mỗi địa phương chọn ít nhất một khóm, ấp (ưu tiên chọn các hội quán) để thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, sinh hoạt.

MỸ LÝ

Gửi bình luận của bạn