Việt Nam có trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới

Cập nhật ngày: 25/12/2019 05:31:40

Việt Nam là số ít (5/11) quốc gia tại Đông Nam Á có trung tâm dữ liệu đạt chuẩn của thế giới.

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC vừa chính thức hoàn thành việc đánh giá và được cấp Chứng chỉ về việc xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu uy tín nhất thế giới (ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities). Sự kiện này đánh dấu Viettel IDC trở thành nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe này.

Chứng chỉ về việc xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu uy tín nhất thế giới mà Viettel IDC đạt được thuộc bộ tiêu chuẩn do Hiệp hội công nghiệp viễn thông của Mỹ ban hành.


Hệ thống của Viettel IDC đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của tổ chức đánh giá thế giới

Để đạt được chứng chỉ này, hệ thống phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về thiết kế, xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu khắt khe và toàn diện nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại, đảm bảo tất cả các cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu luôn ở mức độ dự phòng, tính bảo mật và độ sẵn sàng cao nhất.

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC đã phải trải qua quá trình đánh giá trên 2.600 yêu cầu, bao gồm các yêu cầu liên quan đến viễn thông, điện, kiến trúc, cơ khí: Quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng điện, các biện pháp an toàn, kế hoạch khắc phục thảm họa, mạng/viễn thông, bảo mật, vận hành khai thác, kiểm soát môi trường…

Tất cả các thành phần thuộc trung tâm dữ liệu đều phải được đánh giá đúng quy trình hoạt động, và đáng tin cậy để giảm thiểu rủi ro gián đoạn kinh doanh và bảo vệ dữ liệu cho khách hàng trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Với việc được cấp chứng chỉ này, Viettel IDC đã chính thức thành nhà cung cấp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3 về triển khai và vận hành trung tâm dữ liệu.

Tạ Lan/VOV1

Gửi bình luận của bạn