• Ngày 28/4, ghi nhận thêm 7.116 ca mắc Covid-19
 • Chiều 28/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 27/4 đến 16h ngày 28/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.116 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước (giảm 888 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.862 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 27/4, ghi nhận thêm 8.004 ca mắc Covid-19
 • 27/04/2022
 • Chiều 27/4, Bộ Y tế thông báo, tTính từ 16h ngày 26/4 đến 16h ngày 27/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.004 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước (giảm 427 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 6.688 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 26/4, ghi nhận thêm 8.431 ca mắc Covid-19
 • 26/04/2022
 • Chiều 26/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 25/4 đến 16h ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới, tất cả đều ghi nhận trong nước (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 6.341 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 25/4, ghi nhận thêm 7.417 ca mắc Covid-19
 • 25/04/2022
 • Chiều 25/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 24/4 đến 16h ngày 25/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới, tất cả đều ghi nhận trong nước (giảm 1.395 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 5.327 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 24/4, ghi nhận thêm 8.813 ca mắc Covid-19
 • 24/04/2022
 • Chiều 24/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 23/4 đến 16h ngày 24/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 8.812 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.553 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 6.245 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 23/4, ghi nhận thêm 10.365 ca mắc Covid-19
 • 23/04/2022
 • Chiều 23/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 22/4 đến 16h ngày 23/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.365 ca nhiễm mới, tất cả đều ghi nhận trong nước (giảm 795 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.412 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 22/4, ghi nhận thêm 11.160 ca mắc Covid-19
 • 22/04/2022
 • Chiều 22/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 21/4 đến 16h ngày 22/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.160 ca nhiễm mới, là các ca ghi nhận trong nước (giảm 869 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.015 ca trong cộng đồng).
Xem tin đã đăng theo ngày: