• Ngày 7/5, ghi nhận thêm 3.345 ca mắc Covid-19
 • Chiều 7/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 6/5 đến 16h ngày 7/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.345 ca nhiễm mới, là các ca ghi nhận trong nước (giảm 474 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 2.263 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 6/5, ghi nhận thêm 3.819 ca mắc Covid-19
 • 06/05/2022
 • Chiều 6/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 05/5 đến 16h ngày 06/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.819 ca nhiễm mới, là các ca ghi nhận trong nước (giảm 486 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 2.706 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 5/5, ghi nhận thêm 4.305 ca mắc Covid-19
 • 05/05/2022
 • Chiều 5/5, Bộ Y tế thông báo tính từ 16h ngày 4/5 đến 16h ngày 5/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.305 ca nhiễm mới, là các ca ghi nhận trong nước (tăng 1.217 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.616 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 4/5, ghi nhận thêm 3.088 ca mắc Covid-19
 • 04/05/2022
 • Chiều 4/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 3/5 đến 16h ngày 4/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.088 ca nhiễm mới, là các ca ghi nhận trong nước (tăng 379 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 2.105 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 3/5, ghi nhận thêm 2.709 ca mắc Covid-19
 • 03/05/2022
 • Chiều 3/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 02/5 đến 16h ngày 03/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.709 ca nhiễm mới, là các ca ghi nhận trong nước (giảm 413 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 1.653 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 2/5, ghi nhận thêm 3.123 ca mắc Covid-19
 • 02/05/2022
 • Chiều 2/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 01/5 đến 16h ngày 02/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.123 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.122 ca ghi nhận trong nước (giảm 595 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 2.615 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 1/5, ghi nhận thêm 3.717 ca mắc Covid-19
 • 01/05/2022
 • Chiều 1/5, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 30/4 đến 16h ngày 01/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.717 ca nhiễm mới đều ở trong nước (giảm 1.392 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 2.597 ca trong cộng đồng).
 • Ngày 30/4, ghi nhận thêm 5.109 ca mắc Covid-19
 • 30/04/2022
 • Chiều 30/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 29/4 đến 16h ngày 30/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.109 ca nhiễm mới, là các ca ghi nhận trong nước (giảm 959 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố.
 • Ngày 29/4, ghi nhận thêm 6.068 ca thêm Covid-19
 • 29/04/2022
 • Chiều 29/4, Bộ Y tế thông báo, tính từ 16h ngày 28/4 đến 16h ngày 29/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 6.068 ca nhiễm mới đều trong nước (giảm 1.048 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.592 ca trong cộng đồng).
Xem tin đã đăng theo ngày: