Các xu thế lớn của phát triển giáo dục và chuyển đổi số ở trường đại học

Cập nhật ngày: 22/09/2021 10:25:29

ĐTO - Thế giới đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ với sự chuyển đổi mạnh mẽ từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin, phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực có chất lượng cao về phẩm chất, năng lực và kỹ năng đã trở thành lợi thế quyết định đối với mỗi quốc gia. Theo kết quả khảo sát, thế giới đã và đang diễn ra các xu thế lớn của phát triển giáo dục và chuyển đổi số ở trường đại học là một nhu cầu tất yếu.


Một phòng học kết nối và tương tác của Trường Đại học Đồng Tháp

Các xu thế lớn của phát triển giáo dục được nhìn nhận ở nhiều bình diện. Đó là giáo dục mang tính đại chúng mạnh mẽ hướng vào “xã hội học tập”, giáo dục thế kỷ XXI là nền giáo dục suốt đời, giáo dục là sự nghiệp quốc gia hàng đầu trong xã hội đang thay đổi nhanh, mở rộng xã hội hóa giáo dục, thu hẹp bất bình đẳng về giáo dục, giáo dục hướng vào phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, hình thành những năng lực cơ bản mà thời đại mới, định hình sứ mạng mới của người thầy, quan hệ mới về dạy và học, đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục: yêu cầu về văn hóa đánh giá, văn hóa điều hành, văn hóa tự quản, tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt là áp dụng sáng tạo và mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Để giáo dục thực hiện được vai trò mới, cần hướng đến bốn trụ cột của giáo dục. Học để biết, bằng cách kết hợp một cơ sở văn hóa chung và đủ rộng với khả năng làm việc sâu trên số lượng nhỏ chủ đề. Học để làm, nhằm nắm được không những một kỹ năng nghề nghiệp mà còn ứng dụng kiến thức, tạo năng lực theo nghĩa rộng hơn là những kỹ năng sống. Học để làm người, khuyến khích sự phát triển đầy đủ nhất tiềm năng sáng tạo của mỗi người. Học để cùng chung sống với nhau, bằng cách phát triển sự hiểu biết của người khác thông qua sự hiểu của chính mình, thông qua sự cam kết làm việc theo cộng đồng, cảm nhận sự phụ thuộc lẫn nhau.

Trong xu thế phát triển giáo dục, các trường đại học đang xây dựng chiến lược mới và tiến hành đồng thời nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong năm học 2021-2022, Trường Đại học Đồng Tháp tăng cường chuyển đổi số trong quản trị và quản lý, triển khai hệ thống thông tin quản lý thông suốt, đồng bộ và kết nối dữ liệu các đơn vị chuyên môn, kết nối dữ liệu giữa trường với các cơ sở dữ liệu quốc gia, từng bước triển khai xây dựng nền tảng mô hình quản trị nhà trường tiên tiến trên nền tảng số.

Đồng thời, Trường Đại học Đồng Tháp đẩy mạnh triển khai các nền tảng chuyển đổi số phục vụ dạy, học, kiểm tra trực tuyến, cung cấp mạng Internet qua wifi miễn phí, an toàn cho sinh viên, giảng viên với tốc độ đường truyền tốt hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng các phòng IT Lab phục vụ giảng dạy, phòng học đa chức năng hỗ trợ dạy - học trên lớp, kết nối nền tảng dạy học trực tuyến với nền tảng quản trị nhà trường. Trường thực hiện kiến tạo hệ sinh thái chuyển đổi số trong các đơn vị, phát huy hiệu quả đào tạo bằng hình thức trực tuyến, song hành với tăng thời lượng các hoạt động trực tuyến, phát huy khả năng tự học, nghiên cứu độc lập của người học, thúc đẩy phát triển các mô hình trung tâm, phòng, khoa thông minh, lớp học thông minh và nghiên cứu hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình trường đại học số trong giai đoạn tiếp theo.

Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung bao gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác, phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học, triển khai nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến, khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo vào một số lĩnh vực công tác của trường.

Để thực hiện tốt các chiến lược đào tạo trong bối cảnh mới, song song với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ, Trường Đại học Đồng Tháp còn quan tâm phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức và người học, phát triển hệ thống E-Learning, đồng thời phát triển thêm các mô hình ứng dụng tiện ích trên nền tảng mạng xã hội, xây dựng các diễn đàn trao đổi trực tuyến để phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng.

DIỆU ANH (tổng hợp)

Gửi bình luận của bạn