Đại học Đồng Tháp đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục thêm 7 chương trình đào tạo

Cập nhật ngày: 29/07/2022 17:08:20

Vừa qua, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 7 chương trình đào tạo trình độ đại học: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Quản trị kinh doanh, Khoa học Môi trường, Ngôn ngữ Anh theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành.


PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng kiểm định chất lượng trao giấy chứng nhận cho các chương trình đào tạo

Từ kết quả khảo sát sơ bộ, kết quả đợt khảo sát chính thức và thông qua Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá các chương trình đào tạo của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công nhận 7 chương trình đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT ban hành.

Qua đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 19 - 23/1/2022 và kết quả thẩm định của Hội đồng Kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, số tiêu chí Đạt của các chương trình đào tạo trên từ 88 - 90%. Như vậy, Trường Đại học Đồng Tháp đã chính thức được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT đối với 7 chương trình đào tạo trên, nâng tổng số chương trình đào tạo của trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục lên 10 chương trình đào tạo.

Thanh Nguyên

Gửi bình luận của bạn