Kiến nghị nhiều nội dung đối với Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài

Cập nhật ngày: 05/05/2023 05:36:57

ĐTO - Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do UBND tỉnh ký kết theo Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và công tác tổ chức, hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ theo Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở GD&ĐT, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh. Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng ban làm Trưởng đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm và NHCSXH chi nhánh tỉnh làm rõ, cung cấp thông tin các công ty phái cử có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết với tỉnh. Trường hợp người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài, Ngân hàng cho vay vốn theo danh sách gửi Hiệp hội Đài - Việt đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn khó khăn do học sinh chưa đủ 18 tuổi để được vay vốn tín chấp theo quy định buộc phải ủy quyền cho người thân; thủ tục giải ngân còn vướng khi người lao động có lịch xuất cảnh quá cận... Đối với nội dung của ngành, Sở GD&ĐT cho biết, đơn vị phối hợp Sở Tài chính thẩm định mức hỗ trợ theo quy định và chi trực tiếp cho người tham gia chương trình nên tất cả học sinh đều được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND. Việc quản lý cấp phép thành lập và điều kiện hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, hàng năm đều có kế hoạch thanh tra và thường xuyên nhận được sự phối hợp của địa phương. Các Trung tâm ngoại ngữ đa số hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đoàn Duy Thùy Ngạn đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra, chấn chỉnh các Trung tâm ngoại ngữ hoạt động không đúng quy định; có kế hoạch phối hợp UBND cấp huyện để nâng cao vai trò, công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Cần đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp đối với Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài để tất cả học sinh tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND; có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin số liệu, danh sách cụ thể học sinh tham gia chương trình để địa phương biết, quản lý; có hướng dẫn cụ thể chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND; tham mưu UBND tỉnh ký kết với công ty có năng lực nhằm tránh qua môi giới các công ty chưa ký kết để tạo điều kiện cho học sinh tham gia chương trình có chi phí thấp, đồng thời đề nghị NHCSXH tỉnh rà soát, cập nhật lại danh sách người vay vốn tham gia chương trình.

Võ Văn Đề

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn