Các chủ đầu tư phải cam kết hành động và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao

Cập nhật ngày: 28/03/2023 11:36:17

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao các ngành, các cấp, doanh nghiệp… trong năm 2022 đã nhận diện kịp thời các khó khăn, có giải pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đạt kết quả khá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vẫn giải ngân chưa đạt theo kế hoạch, cần rút kinh nghiệm để tạo chuyển biến mạnh hơn trong năm 2023 này.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sáng ngày 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tình hình thực hiện quý 1 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo ông Trương Hòa Châu – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 (kể cả vốn năm 2021 kéo dài chuyển sang) của tỉnh là 6.032,873 tỷ đồng. Giải ngân cả năm 5.369,932 tỷ đồng/6.032,873 tỷ đồng, đạt 89,01% so với kế hoạch tỉnh giao, cao hơn 12,45% so với cùng kỳ (năm 2021, đạt 76,56%) và có tỷ lệ cao nhất từ năm 2016 đến năm 2021. Đồng thời, giải ngân đạt 90,35% so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 (kể cả vốn năm 2022 kéo dài chuyển sang) của tỉnh là 6.006,491 tỷ đồng. Theo đó, kế hoạch vốn năm 2023 là 5.978,971 tỷ đồng, cao hơn 334,096 tỷ đồng so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, đã phân bổ chi tiết 5.845,800 tỷ đồng, đạt 97,77% so với kế hoạch. Số vốn còn lại đang rà soát phân bổ đợt 2 là 133,171 tỷ đồng, chiếm 2,23%.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp và các chủ đầu tư, đến ngày 20/3, giải ngân 1.648,501 tỷ đồng/6.006,491 tỷ đồng, đạt 27,45% so với kế hoạch vốn do tỉnh giao, cao hơn 18,75% so với cùng kỳ (năm 2022, đạt 8,70%) và đạt 29,43% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Ước giải ngân quý I năm 2023 đạt 28,5% so với kế hoạch vốn do tỉnh giao, cao hơn 19,80% so với cùng kỳ (năm 2022, đạt 8,70%) và đạt 30,32%  so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 cho các chủ đầu tư và đã có chỉ đạo thúc đẩy tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 8/2/2023, tổ chức Đoàn làm việc với UBND các huyện, thành phố để kịp thời cho chủ trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các địa phương cũng như chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tớí.

Hiện còn một số địa phương chưa phân khai chi tiết 100% kế hoạch vốn năm 2023 ngay từ đầu năm (còn 43,76 tỷ đồng), như: TP Cao Lãnh (chưa phân khai 15,660 tỷ đồng), huyện Lai Vung (chưa phân khai 6,1 tỷ đồng), huyện Tam Nông (chưa phân khai 5 tỷ đồng); huyện Tháp Mười (chưa phân khai 2 tỷ đồng); huyện Tân Hồng (chưa phân khai 15 tỷ đồng).

Về tình hình khan hiếm cát san lấp cho công trình hiện nay, ông Trần Ngô Minh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, nhu cầu sử dụng cát san lấp của các công trình cấp bách, công trình trọng điểm của trung ương, của tỉnh và công trình đang thi công nhưng chưa được cung ứng trong năm 2023 khoảng 12,46 triệu m3, so với dự kiến khả năng khai thác trong năm 2023 chỉ khoảng 5,7 triệu m3. Như vậy, với khối lượng cát này chỉ đáp ứng đủ cho nhu cầu của các công trình cấp bách, trọng điểm của trung ương, của tỉnh (khoảng 5,76 triệu m3); các công trình đang triển khai thi công trong năm 2021-2022 (khoảng 6,7 triệu m3) và các công trình dự kiến khởi công mới trong năm 2023 (ước khoảng 22,31 triệu m3) sẽ không có nguồn cát để cung ứng.


Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp cần so sánh khó khăn của đầu năm 2022 và đầu năm 2023 đối với công tác đầu tư công để có những giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt hơn; tập trung phân khai vốn, ra soát, phân loại công trình để xác định tình hình, sớm triển khai thi công; phải cam kết hành động và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao, nhất là các công trình trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các cấp, ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đề xuất, khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng để góp phần thúc đẩy các công trình đầu tư công.

Đối với vấn đề cát san lấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn trước mắt, kịp thời có giải pháp cung ứng cát cho các công trình. UBND tỉnh tiếp tục có giải pháp về cát san lấp trong thời gian tới, trong đó có phương án tìm vật liệu thay thế, tận dụng nguồn đất nạo vét… 

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn