Cơ cấu lại ngành công thương dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 09/01/2022 15:05:32

ĐTO - Sáng ngày 9/1, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành công thương. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì hội nghị.


Quang cảnh h
ội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của bộ, ngành, địa phương cùng nỗ lực vượt khó, chia sẻ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đưa bức tranh ngành công thương trong năm qua vẫn có nhiều điểm sáng.

Năm qua, sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (3,36%) và cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế (2,58%). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì động lực của toàn ngành, đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 6,37%…

Theo kế hoạch đề ra, năm 2022, Bộ Công Thương triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Phấn đấu chỉ số công nghiệp năm 2022 tăng khoảng 7-8%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 6-8%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 7-8%; tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng 7,88%; điện thương phẩm tăng 7,1 -9,1%...

Thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu đề ra năm 2022, ngành công thương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành công thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung thực hiện đồng bộ, triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực. Đồng thời đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả khu vực thị trường gần 100 triệu dân với sự gia tăng cao của tầng lớp trung lưu…

Đối với Đồng Tháp, năm 2021, tuy gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hoạt động công nghiệp và thương mại của tỉnh có bước tăng trưởng khá. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 61.005 tỷ đồng, đạt 92,19% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.097 triệu USD. Điểm nổi bật của ngành công thương tỉnh nhà năm 2021 là hoạt động mua bán trực tuyến được đẩy mạnh, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2021 của tỉnh đạt 94.684 tỷ đồng, tăng 0,52% so với năm 2020…

MN

Gửi bình luận của bạn