Danh mục công trình được tổ chức thi công trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Cập nhật ngày: 13/09/2021 05:18:32

ĐTO - UBND tỉnh vừa thống nhất danh mục các công trình được tổ chức thi công xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối với các công trình do UBND cấp huyện quyết định đầu tư và thuộc đối tượng nêu tại khoản 3 Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng sẽ do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho tổ chức, thi công xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao các đơn vị phải khẩn trương tổ chức thi công xây dựng các công trình được thi công trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 và văn bản số 344/PA-UBND ngày 6/9/2021 của UBND tỉnh về phương án hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ.

Trang Huỳnh

 

 

Gửi bình luận của bạn