Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong đợt 5

Cập nhật ngày: 10/09/2021 06:31:09

ĐTO - Công ty Điện lực Đồng Tháp cho biết, hỗ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong đợt 5. Các đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện đợt này đáp ứng các điều kiện: các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ. Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng được giảm tiền điện do UBND tỉnh xác nhận trên cơ sở đăng ký kinh doanh, thực tế sản xuất của doanh nghiệp. Mức hỗ trợ giảm tiền điện là 10% tiền điện (trước thuế VAT)  trên hóa đơn tiền điện. Thời gian thực hiện trong 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11/2021.

TN

Gửi bình luận của bạn