Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp

Cập nhật ngày: 25/02/2024 10:06:51

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240225100726dt2-4.mp3

 

ĐTO - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, về phát triển doanh nghiệp (DN), thời gian qua, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện chủ trương “Đồng hành cùng DN”. Trên tinh thần đó, tính đến hết tháng 1/2024, tỉnh có 61 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 365,400 tỷ đồng, đạt gần 12% kế hoạch; DN giải thể là 8 DN và tái hoạt động 59 DN. Tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước khoảng gần 5.300 DN.


Sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh được người tiêu dùng ưa chuộng

Đối với tình hình hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đơn vị đẩy mạnh tiến độ thành lập Trung tâm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời phối hợp triển khai các bước lập dự án đầu tư xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh và triển khai hợp đồng thi công trang trí, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị của Không gian làm việc chung Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp tại Tòa nhà Khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

Đối với công tác thu hút và triển khai dự án đầu tư tư nhân, năm 2023 thu hút được 21 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 6.507 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư là 602 tỷ đồng. Trong tháng 1 chưa có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến kế hoạch năm 2024 là 25 dự án. Từ năm 2020 đến năm 2023, tỉnh thu hút được dự án 85 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 15.624 tỷ đồng. Đến nay có 26 dự án thành đi vào hoạt động (1.380 tỷ đồng); 18 dự án đang tiếp tục triển khai các thủ tục và dự kiến năm 2024 đi vào hoạt động (2.285 tỷ đồng); 36 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo (11.233 tỷ đồng); 5 dự án thu hồi chủ trương đầu tư (724 tỷ đồng).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, để hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, tỉnh đề ra những giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của DN thông qua việc tập trung xử lý công tác hoàn thuế VAT cho DN nhằm góp phần giảm tải áp lực tài chính trong bối cảnh DN chưa tiếp cận hiệu quả vốn vay do tình hình kinh doanh chưa khả quan về lượng đơn hàng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về phát triển DN và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Tổ Công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN, nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác giám sát tổng thể đối với các dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN; đề xuất xử lý đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện...

Mặt khác, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cung cấp thông tin rộng rãi và cụ thể để DN nắm bắt; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ DN, nhất là đối với DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của DN với các nội dung tái cấu trúc DN, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị bền vững...

Y DU

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn