Hướng dẫn tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản

Cập nhật ngày: 08/09/2021 06:10:13

ĐTO - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành văn bản hướng dẫn Tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện dịch Covid-19.


Nông dân huyện Lai vung thu hoạch quýt đường

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về công tác tổ chức sản xuất, UBND cấp xã chủ động rà soát nhu cầu sử dụng thiết bị, máy móc trên địa bàn để phân phối sử dụng hợp lý cho từng khu vực sản xuất. Nếu tại địa bàn không đủ máy móc, thiết bị phục vụ có thể liên hệ các địa phương lân cận hỗ trợ. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ thiết bị, máy móc ngoài tỉnh, UBND cấp huyện tổng hợp đề xuất chuyển đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu UBND tỉnh có công văn gửi trực tiếp đến tỉnh khác đề nghị hỗ trợ thiết bị, máy móc.

UBND cấp xã xem xét từng trường hợp cụ thể để đại diện tổ chức/cá nhân không thuộc diện quản lý y tế đi thăm, chăm sóc ruộng, vườn cây ăn trái, thủy sản, chăn nuôi và tái sản xuất. Tần suất cho phép đi thăm, chăm sóc đối với lúa tối đa 1 lần/tuần; thủy sản, chăn nuôi, vườn cây ăn trái, rau màu tối đa 2 lần/tuần. UBND cấp xã cấp giấy để quản lý nơi đi, nơi đến, cung đường di chuyển, thời gian có mặt tại địa phương, cân nhắc để phân bố số lượng người dân ra ngoài trong 1 ngày.

Đối với các khu vực đang thực hiện cách ly, phong tỏa, khuyến khích thành lập mới hoặc duy trì các tổ nông vụ, đội dịch vụ bón phân, phun thuốc, thu hoạch hộ để hỗ trợ chăm sóc, thu hoạch thay cho các hộ nông dân xa nhà và hộ nông dân xâm canh nhưng không có người trực tiếp làm thay nhằm hạn chế đi lại để kiểm soát dịch Covid-19. Đồng thời công khai số điện thoại của Tổ dịch vụ để người dân trực tiếp liên hệ, thống nhất phương án hỗ trợ chăm sóc, thu hoạch.

Trường hợp không có người quản lý hoặc không có người quen tại nơi có đất canh tác thì liên hệ UBND cấp xã để được hỗ trợ. Trong quá trình đi thăm đồng, chăm sóc vườn cây ăn trái, thủy sản, chăn nuôi đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về công tác tổ chức thu hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có hướng dẫn cụ thể đối với thu hoạch tại vùng nguyên liệu do địa phương, hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân tổ chức thu hoạch và vùng nguyên liệu do doanh nghiệp tổ chức thu hoạch.

Đối với công tác kết nối, tiêu thụ, UBND cấp huyện tổng hợp danh sách các loại nông sản đang trong kỳ thu hoạch và dự kiến thu hoạch cần hỗ trợ kết nối, tiêu thụ, hằng ngày, hằng tuần gửi về Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổ chức kết nối với Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, hệ thống sàn giao dịch điện tử Postmart, hệ thống Vinmart, Bách hóa xanh, BigC... theo yêu cầu của các hệ thống phân phối, siêu thị. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của hợp tác xã trong làm đầu mối tiêu thụ các loại nông sản trên địa bàn; thực hiện tốt diện tích doanh nghiệp đã ký hợp đồng và triển khai liên kết với diện tích chưa ký hợp đồng...

MỸ LÝ

Gửi bình luận của bạn