Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử

Cập nhật ngày: 29/05/2022 17:42:47

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) tham gia sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu có 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của tỉnh được đưa lên sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn.  Số hóa 100% dữ liệu thông tin hộ SXNN phục vụ giao dịch, kinh doanh trên sàn TMĐT; 100% sản phẩm nông nghiệp trên sàn TMĐT có đầy đủ các thông tin về nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, có 100% hộ SXNN tham gia sàn TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn TMĐT. Trong đó, có ít nhất 50% số hộ SXNN có tài khoản trên sàn TMĐT được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng kinh doanh trên nền tảng sàn TMĐT.

Kế hoạch còn đề ra mục tiêu lựa chọn ít nhất 3 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh để tập trung tuyên truyền, xây dựng thành sản phẩm mũi nhọn, đẩy mạnh số lượng người truy cập và hoạt động trên sàn TMĐT từ 15% đến 20%; phấn đấu có ít nhất 200 hộ SXNN tham gia sàn TMĐT.

Để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung như số hóa dữ liệu hộ SXNN; tổ chức giao dịch trên sàn TMĐT; xây dựng thói quen hoạt động trên nền tảng sàn TMĐT; tổ chức đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho hộ SXNN; tổ chức công tác truyền thông về hoạt động của kế hoạch; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ SXNN…

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn