Không ngừng củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật ngày: 04/03/2021 05:54:17

ĐTO - Với phương châm xem nông dân là chủ thể phát triển khu vực nông nghiệp - nông thôn, thời gian qua, Đồng Tháp không ngừng củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp, góp phần hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế hộ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.


Quy trình đóng gói, bảo quản sản phẩm rau tại nhà sơ chế của Hợp tác xã rau an toàn xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự)

Trong năm 2020, đã thành lập Tổ tư vấn Kinh tế tập thể cấp tỉnh phối hợp cùng địa phương thực hiện tư vấn, tuyên truyền và vận động thành lập mới 19 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh hiện có 180 hợp tác xã nông nghiệp (tăng 16 hợp tác xã so với cùng kỳ và đạt 82% so với kế hoạch) với hơn 28.800 thành viên. Doanh thu bình quân 1 hợp tác xã nông nghiệp là trên 2 tỷ đồng (tăng 565 triệu đồng), lợi nhuận bình quân 1 hợp tác xã nông nghiệp là trên 250 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên là 48 triệu đồng/người/năm.

Hiện toàn tỉnh có 934 tổ hợp tác, tăng 2 tổ hợp tác so với cùng kỳ, tổng số thành viên gần 46.800 người; có 106 trang trại (tăng 8 trang trại so với cùng kỳ).

T.H

Gửi bình luận của bạn