Mô hình sinh kế mùa lũ mang lại lợi nhuận cao cho nông dân

Cập nhật ngày: 18/02/2022 06:22:02

ĐTO - Hôm qua (17/2), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của Tiểu dự án (DA) nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (ICRSL Đồng Tháp).


Trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tiểu dự án

Năm 2021, Tiểu DA ICRSL ĐồngTháp thực hiện 12 mô hình (MH) với 4 loại hình sinh kế tại 4 huyện, thành phố với tổng diện tích 115ha, trong đó gồm: 8 MH 2 lúa -1 cá; 1 MH 2 lúa - 1 tôm; 1 MH (2 lúa+vịt) - cá, 1 MH 2 màu - 1 cá và 1 MH lúa mùa - tôm/cá.

Theo đánh giá của Ban Quản lý tiểu DA, tuy có một số MH có lợi nhuận thấp (chủ yếu là mô hình cá/tôm mùa lũ), nhưng nhìn tổng thể hầu hết các MH đều có tổng lợi nhuận tăng hơn so với ngoài MH từ 15,4-52,2 triệu đồng (MH 2 lúa + vịt-cá có hiệu quả cao nhất với tổng lợi nhuận 100 triệu đồng/ha/năm, tăng hơn 52,2 triệu đồng so với ngoài MH). Cùng với đó, một số MH đang bắt đầu liên kết tiêu thụ lúa an toàn với doanh nghiệp. Đây là điều kiện để khuyến khích, vận động nông dân xung quanh thực hiện MH, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Về các chỉ số đầu ra đều đạt theo chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, chỉ số POD2 –diện tích áp dụng các biện pháp quản lý đất, nước có tính chống chịu khí hậu đạt 117% kế hoạch năm 2021; chỉ số POD3 – số hộ tham gia các biện pháp quản lý đất, nước có tính chống chịu khí hậu đạt 115% kế hoạch.

Theo kế hoạch, Tiểu DA ICRSL Đồng Tháp được thực hiện đến tháng 12/2022.

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao Giấy khen cho 1 tập thể và 13 cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện Tiểu DA.

MN

Gửi bình luận của bạn