Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Cập nhật ngày: 03/02/2023 06:02:58

ĐTO - Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.


Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tháp

Theo NHNN-ĐT, trong năm 2023, mục tiêu huy động tiền gửi tăng trưởng của toàn ngành khoảng 12-14% so với thực hiện năm 2022; phấn đấu tăng trưởng tín dụng khoảng 13-15% so với thực hiện năm 2022; nợ xấu dưới 3%/tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, NHNN-ĐT cũng triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo đúng định hướng, chiến lược của ngành và chỉ đạo của NHNN Việt Nam, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp thu hút nguồn vốn huy động tại chỗ để thực hiện hiệu quả kế hoạch chỉ tiêu huy động vốn, tranh thủ nguồn vốn điều hòa từ Hội sở; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để xử lý, giải quyết kịp thời.

NHNN-ĐT tiếp tục chỉ đạo, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng công tác thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai các chương trình cho vay ưu đãi góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” tại địa phương. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương; thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để người dân dễ dàng tiếp cận...

NHẬT NAM

Gửi bình luận của bạn