Nghiệm thu đề tài nghiên cứu phân bón hữu cơ từ phụ phẩm cá tra

Cập nhật ngày: 29/07/2022 15:10:40

ĐTO - Ngày 29/7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Dự án sản xuất phân hữu cơ từ các nguồn phụ phẩm, phế phẩm trong quá trình chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” do Công ty TNHH Mai Thiên Thanh chủ trì và ThS Nguyễn Văn Tính làm chủ nhiệm đề tài.


Quang cảnh cuộc họp

Mục tiêu của đề tài hướng đến việc xử lý an toàn và hiệu quả bùn thải phát sinh tại các nhà máy chế biến cá tra trên địa bàn Đồng Tháp; cung ứng sản phẩm phân hữu cơ chất lượng cao, ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh phân hóa học tăng cao. Đồng thời, thực hiện dịch vụ thu gom và xử lý bùn với số lượng 40-45 tấn bùn thải/ngày; cung ứng sản phẩm phân hữu cơ chất lượng cao hơn 20 tấn/ngày, giúp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững…

Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài đạt. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung hoàn chỉnh thêm các nội dung còn thiếu sót, hạn chế được Hội đồng đánh giá, góp ý. Trong đó, bổ sung tổng quan công trình nghiên cứu trong nước có liên quan, mô tả rõ hơn về xuất xứ dự án từ kết quả nghiên cứu được công nhận trước đây trên địa bàn tỉnh; thống nhất sử dụng từ ngữ về nguồn nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất phân hữu cơ. Đối với phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng cần trình bày cụ thể các bước thực hiện; mô tả quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm chi tiết hơn để thuận lợi trong quá trình chuyển giao ứng dụng; bổ sung minh chứng đánh giá tác động môi trường...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn