Huyện Lai Vung

Tập trung phát huy các thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 28/07/2022 05:52:29

Trong những tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền huyện Lai Vung chủ động, tích cực, triển khai nhiệm vụ theo đúng yêu cầu thực tế. Nhờ vậy, các chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế - xã hội của huyện tăng trưởng ổn định.


Thời gian qua, các ngành, các cấp huyện Lai Vung tập trung hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp phát triển Chương trình OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Lai Vung có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục duy trì sản lượng, nâng cao chất lượng về sản phẩm và giá trị. Diện tích gieo trồng lúa là 22.888ha (đạt 100%); tổng sản lượng lúa thu hoạch là 104.082/150.000 tấn (đạt 69%); diện tích sản xuất giống lúa chất lượng cao là 1.730/2.500ha (đạt 69%). Diện tích đã gieo trồng màu là 2.100/3.200ha (đạt 66%). Đối với cây ăn trái có diện tích gieo trồng là 7.450/7.648ha (đạt 97%). Trong đó, các diện tích sản xuất cây ăn trái theo quy trình VietGAP được cấp giấy chứng nhận là 198ha.

Huyện Lai Vung hiện có 20 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP từ 3 - 4 sao thuộc 8 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Năm 2022, huyện phấn đấu có 5 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao được công nhận lại (sản phẩm của năm 2019) và có thêm ít nhất 6 sản phẩm mới được công nhận đạt 3 sao cấp tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều điểm mới. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với phương châm “Đồng hành doanh nghiệp” được quán triệt xuyên suốt từ các ngành, các cấp. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện phát triển 14 doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn, nâng tổng số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn là 363 đơn vị. Ngoài ra, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 125 tỷ đồng, đạt 108%. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm tập trung thực hiện, đến nay, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 83 tỷ đồng, đạt 30,9% so với kế hoạch vốn.

Về hoạt động du lịch trên địa bàn huyện từng bước khởi sắc trở lại. Đầu năm đến nay, tổng lượng khách đến với các điểm tham quan vườn cây ăn trái đạt hơn 12.800 lượt khách.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng, đời sống của người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng hưởng chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm kịp thời, đúng quy định. Huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề. Trong những tháng đầu năm, toàn huyện giới thiệu việc làm cho hơn 3.110 lao động; vận động đưa 142 lao động đi làm việc ở nước ngoài...


Huyện Lai Vung tập trung thực hiện hiệu quả Đề án bảo tồn quýt hồng, góp phần vực dậy loại cây thế mạnh của địa phương

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu; trong đó, tập trung vào các nội dung chính như chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi có giá trị kinh tế và thích nghi với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất; kết nối sản xuất nông nghiệp với các khâu chế biến để nâng chuỗi giá trị sản phẩm. Ngoài ra, địa phương cũng tập trung phát triển du lịch, chương trình khởi nghiệp và chương trình OCOP, thực hiện Đề án bảo tồn quýt hồng. Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng mã số vùng trồng, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững thương hiệu quýt hồng và nem Lai Vung”.

Huyện cũng tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hợp tác bền vững. Đồng thời tập trung phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp kết hợp với khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa, làng nghề thủ công truyền thống địa phương...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn