Quý I, ước huy động vốn toàn ngành ngân hàng đạt 56.700 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 22/03/2022 13:31:41

ĐTO - Tính đến đến ngày 31/3/2022, ước huy động vốn toàn ngành ngân hàng (NH) đạt 56.700 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 1.934 tỷ đồng, tăng 3,53%; dư nợ ước đạt 82.500 tỷ đồng, so với cuối năm 2021, tăng 2.204 tỷ đồng, tăng 2,74%; nợ xấu ước khoảng 450 tỷ đồng, chiếm 0,55% tổng dư nợ.

Ngành NH cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải pháp thúc đẩy khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có giảm lãi suất trên dư nợ hiện hữu, giảm lãi suất cho vay mới đối với các khoản giải ngân phát sinh mới trong kỳ so với lãi suất hiện hành để chia sẻ khó khăn với khách hàng vay; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; triển khai cho vay trả lương ngừng việc, cho vay trả lương phục hồi sản xuất đối với người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQCP tại NH Chính sách xã hội Đồng Tháp...

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, ngành NH tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút nguồn vốn huy động tại chỗ, tranh thủ nguồn vốn điều hòa để đáp ứng nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động; triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh; tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình, đề án trọng điểm của địa phương, cho vay các ngành hàng chủ lực: cá tra, xoài, vịt...; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp...

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn