Tập trung xuống giống lúa đông xuân

Cập nhật ngày: 24/11/2021 04:55:00

Trên các cánh đồng xả lũ của xã Thường Phước 1, Thường Lạc và Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, nước lũ đã rút mạnh, ở các diện tích nước đã rút, người dân đang tất bật cày xới đất và tập trung xuống giống vụ lúa đông xuân. Nhiều người dân cho biết, năm nay nước lũ thấp nhưng đất ruộng cũng kịp “ngâm mình” trong phù sa nên việc xuống giống cũng thuận lợi.

Theo ngành nông nghiệp huyện, tính đến nay toàn huyện đã xuống giống được hơn 500ha, chủ yếu là giống lúa OM 5451, đài thơm 8 và IR 504... người dân vẫn đang tiếp tục cày xới và xuống giống ở các diện tích nước đang rút, với phương châm nước rút tới đâu xuống giống tới đó nhằm đảm bảo đúng lịch thời vụ.

Văn Bửu

Gửi bình luận của bạn