HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6/2023

Huyện Lấp Vò: Nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 05/06/2023 05:46:18

ĐTO - Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn Chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.


Đoàn viên, thanh niên và người dân xã Mỹ An Hưng A tham gia trồng cây xanh ven tuyến huyện lộ (DH64)

Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lấp Vò đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Các địa phương đã tổ chức vận động và được cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường; nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan môi trường nơi ở, nơi làm việc, các tuyến đường nông thôn, các trục lộ giao thông và các cụm, tuyến dân cư... bằng những việc làm thiết thực như: phát quang, thu gom rác thải, duy trì và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường; thực hiện phân loại rác và tham gia tích cực các hoạt động “Dòng sông không rác thải”, “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”... Các xã, thị trấn đã phối hợp tốt với các ngành chuyên môn trong tổ chức thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường trên địa bàn quản lý nếu để xảy ra các trường hợp ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong dư luận, cảnh quan môi trường không đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện vẫn còn một số vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; từng lúc, từng nơi vẫn còn cơ sở kinh doanh sản xuất gây ô nhiễm; chất thải hóa học, rác thải sinh hoạt thông ra sông rạch làm ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện sống của người dân. Đặc biệt là ý thức tự giác bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên chưa trở thành thói quen trong lối sống hiện đại của một bộ phận Nhân dân; tình trạng vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra; sự tham gia của người dân tại các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan môi trường đô thị, nông thôn do huyện và địa phương phát động chưa nhiều.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2023) và để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong công tác vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND huyện Lấp Vò đã xác định chủ đề “Hãy hành động vì Lấp Vò xanh - sạch - đẹp - thân thiện - an toàn”. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

UBND huyện Lấp Vò chú trọng tổ chức các hoạt động thu hút sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, như: Chiến dịch tổng ra quân chỉnh trang cảnh quan môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức truyền thông môi trường, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi nilon tại các chợ, các khu dân cư... Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại cắt giảm sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng. Khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Phát các chuyên mục, bài viết về chủ đề Ngày Môi trường Thế giới (5/6). Phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động cụ thể hóa các công việc phù hợp và sát với tình hình thực tế. Sau lễ phát động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và Ngày Môi trường thế giới (5/6) do UBND huyện tổ chức ngày 2/6/2023, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân thực hiện tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường, phát quang các tuyến đường, vệ sinh cơ quan, nơi làm việc, các khu vực trên địa bàn quản lý, tạo thành chuỗi hoạt động vì môi trường trong Tháng hành động vì môi trường trên toàn địa bàn huyện.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn