Thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường

Cập nhật ngày: 26/03/2022 06:03:27

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Mục đích của kế hoạch là nhằm phục vụ khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, việc thu thập thông tin, dữ liệu còn chuẩn bị đầu vào cho cơ sở dữ liệu về TN&MT tỉnh Đồng Tháp phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thông tin, dữ liệu TN&MT phải là các bản gốc, bản chính tài liệu, mẫu vật, số liệu về tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, bản đồ... đã được xử lý và lưu trữ theo quy định (dạng giấy hoặc dạng số).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đang quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu TN&MT có trách nhiệm cung cấp danh sách và thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu TN&MT gửi Sở TN&MT (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) theo quy định. Sở TN&MT chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thống kê thông tin, dữ liệu hiện đang quản lý, bảo quản và sử dụng; cung cấp thông tin mô tả và giao nộp thông tin, dữ liệu về TN&MT đã hoàn thành về Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT theo quy định.

UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp, hiến tặng, chia sẻ thông tin, dữ liệu TN&MT trên địa bàn tỉnh cho Sở TN&MT (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) góp phần phục vụ lợi ích chung của xã hội. Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác thu thập, phân loại, đánh giá, xử lý, bảo quản, lưu trữ và tu bổ, sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT trên địa bàn theo quy định. Bố trí nơi lưu trữ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, trang bị đủ phương tiện, thiết bị lưu trữ đảm bảo đúng quy định, đảm bảo an toàn.

NHẬT NAM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn