Một số kết quả nổi bật từ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 11/03/2023 05:57:45

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230311055845dt2-4.mp3

 

ĐTO - Tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Quyết định số 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Đề án 06). Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tiến hành rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền ban hành có việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các TTHC. Qua rà soát, các ngành chức năng đề xuất tỉnh sửa đổi 3 văn bản không còn phù hợp, đồng thời tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các quy định về định danh và xác thực điện tử; danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số theo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


Công an TP Sa Đéc tiếp nhận hồ sơ làm Căn cước công dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn

Thượng tá Lâm Phước Hậu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), cho biết, Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò của Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh, chủ động tham mưu thành lập đoàn kiểm tra tại 11 sở, ngành về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 97 của UBND tỉnh. Công an tỉnh đã ban hành 7 kế hoạch, 2 quyết định, 43 văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng của ngành. Đặc biệt, Công an toàn tỉnh mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06, trọng tâm là tổ chức thu nhận hồ sơ Căn cước công dân (CCCD), cấp tài khoản định danh điện tử và làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, để đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Các sở, ngành tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai Đề án 06. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an tỉnh thực hiện kết nối thành công hệ thống thông tin và giải quyết TTHC của tỉnh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Sở Y tế đã triển khai nhập thông tin tiêm chủng Covid-19 lên phần mềm có kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai cập nhật số định danh cá nhân vào phần mềm cơ sở dữ liệu của ngành. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh làm sạch dữ liệu trẻ em... UBND các huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo thành lập Tổ công tác cấp huyện, cấp xã, cấp khóm/ấp; chỉ đạo Công an cấp huyện làm sạch dữ liệu, cấp CCCD, cấp định danh điện tử. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện mô hình điểm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; mô hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD và mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú trực tuyến tại các cơ sở nhà trọ, khách sạn, cơ sở khám chữa bệnh.

Theo Thượng tá Lâm Phước Hậu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, về cấp tài khoản định danh điện tử đã thu nhận 368.204 hồ sơ, trong đó mức 1 là 13.126 hồ sơ và mức 2 là 355.078 hồ sơ. Tổng số tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt là 29.929/1.721.084 hồ sơ. Về hồ sơ CCCD đã thu nhận được 1.619.565 trường hợp, đã nhận thẻ CCCD từ Bộ Công an 1.508.710 thẻ, đã trả cho công dân là 1.504.504 thẻ, số còn đang được tiếp tục trả cho công dân do công dân đi làm ăn xa. Ngày 3/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35 về thực hiện Đề án số 06 trong năm 2023, đã xác định 18 nhiệm vụ. Theo đó, Công an tỉnh phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm của Đề án 06 và xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn đúng theo tinh thần của Kế hoạch số 35.

Công an tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông và UBND huyện, thành phố thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, giải thích sự cần thiết của việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố theo chức năng và nhiệm vụ đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết theo lĩnh vực và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Công an tỉnh phối hợp cùng các sở, ban, ngành khác thực hiện việc rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng trong diện được cấp CCCD (đặc biệt là công dân từ đủ 14 tuổi và công dân sinh năm 2005, 2008) và tiến hành đẩy mạnh công tác cấp tài khoản định danh điện tử nhằm phục vụ yêu cầu phát triển công dân số trên địa bàn tỉnh.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn