Công nhận 10 xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật ngày: 06/06/2022 05:45:27

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao năm 2021. Theo đó, công nhận 6 xã NTM gồm: Định Hòa (huyện Lai Vung); Phú Ninh (huyện Tam Nông); Bình Phú, Tân Phước (huyện Tân Hồng); An Phong, Tân Thạnh (huyện Thanh Bình). 10 xã NTM nâng cao gồm: Mỹ Đông, Thanh Mỹ (huyện Tháp Mười); Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh); Phú Cường (huyện Tam Nông); Bình Thành, Định Yên (huyện Lấp Vò); Tân Dương (huyện Lai Vung); Tịnh Thới, Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh); Tân Nhuận Đông (huyện Châu Thành).


Xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh vừa được công nhận 
xã nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, TP Cao Lãnh và các xã trên tổ chức công bố đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Đồng thời có kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn