Huyện Lai Vung

Thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022

Cập nhật ngày: 01/06/2022 12:33:10

ĐTO - UBND huyện Lai Vung vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022. Theo đó, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản năm 2022 (theo giá năm 2010) đạt trên 2.929 tỷ đồng, giá thực tế đạt trên 5.527 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản bình quân đạt 4%/năm...


Cây có múi - sản phẩm thế mạnh của huyện

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và dự báo thông tin thị trường nông sản; tập trung tái cơ cấu 4 ngành hàng chủ lực của huyện (lúa, rau màu, cây ăn trái và hoa kiểng). Bên cạnh đó, tổ chức lại sản xuất, thu hút đầu tư vào nông nghiệp; phát triển chế biến nông sản theo chuỗi ngành hàng. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường và tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện.

Ngoài ra, các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng và bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch tái cơ cấu các ngành hàng có tiềm năng tại địa phương, phù hợp với thực tiễn và kế hoạch chung của ngành nông nghiệp. Đồng thời hình thành các vùng chuyên canh nông sản hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, gắn với chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc...

NHẬT NAM

Gửi bình luận của bạn