Xã An Phước có 22 hộ đạt danh hiệu “Người nông dân chuyên nghiệp”

Cập nhật ngày: 06/06/2022 11:32:42

ĐTO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng vừa tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. Theo đó, huyện Tân Hồng triển khai thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” tại xã An Phước trên lĩnh vực sản xuất lúa.

Toàn xã An Phước có 30 hộ nông dân tham gia mô hình với tổng diện tích sản xuất 90ha. Phần lớn các hộ dân đều thực hiện tốt các quy định về sản xuất an toàn; những quy định bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng; tích cực bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn lao động; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cùng tham gia các chương trình liên kết trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng các quy chuẩn an toàn như VietGAP...

Kết quả quả bình xét vào cuối năm 2021, xã An Phước có 22/30 hộ đạt danh hiệu “Người nông dân chuyên nghiệp”. Thông qua mô hình giúp nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh trên địa bàn huyện biên giới Tân Hồng.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn