Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp

Cập nhật ngày: 19/07/2022 13:49:11

ĐTO - Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Giám đốc Sở Tư pháp Lê Thị Hồng Phượng và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Trong 6 tháng đầu năm, kết quả công tác trên các lĩnh vực của Bộ Tư pháp và toàn ngành tư pháp đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng pháp luật nói chung, công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) nói riêng đã được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp về chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả phục hồi phát triển được tăng cường. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật mới được tổ chức thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ việc ở cơ sở đạt được ở mức cao...

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm còn có một số tồn tại, hạn chế như việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm; hồ sơ, dự án Luật trình cơ quan có thẩm quyền chưa bảo đảm tiến độ; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp còn chậm; còn xảy ra vi phạm trong hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản.

Những tháng cuối năm, Bộ, ngành tư pháp tiếp tục cụ thể hóa những định hướng, chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát, thẩm định, xây dựng VBQPPL; chú trọng triển khai thi hành nghiêm, hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2022); tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về các mặt công tác này...

Tại Đồng Tháp, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm ngành tư pháp tỉnh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nhất là ở các nhóm nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hộ tịch; thẩm định văn bản, kiện toàn tổ chức bộ máy. Sở Tư pháp đã thẩm định 27 dự thảo VBQPPL (16 dự thảo nghị quyết và 11 dự thảo quyết định); đảm bảo 100% VBQPPL của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh được thẩm định trước khi ban hành; góp ý 21 dự thảo VBQPPL đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; xây dựng 14 nhóm Zalo phổ biến giáo dục pháp luật với trên 1.300 thành viên, đã biên soạn và chia sẻ trên 100 tài liệu hỏi đáp pháp luật; tiếp tục phát huy hiệu quả của Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở, đến nay, UBND các huyện đã thành lập 63 Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở…

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn