Thực hiện kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân khi tham gia bảo hiểm

Cập nhật ngày: 03/07/2022 06:31:26

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai thực hiện kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, đồng thời chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan bảo hiểm thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị, người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai số ĐDCN/CCCD vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; phối hợp với cơ quan BHXH kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho người lao động tại đơn vị.

BHXH tỉnh hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trên phạm vi toàn tỉnh; cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp nhận, giải quyết kịp thời mọi kiến nghị trong quá trình kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT.

Đồng thời phối hợp Công an tỉnh trong việc thông báo số định danh cá nhân (đối với người dân chưa được cấp căn cước công dân) kịp thời đảm bảo quyền lợi cho công dân. Công an tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, đồng thời chỉ đạo công an huyện, thành phố phối hợp với cơ quan bảo hiểm trong việc thông báo số định danh cá nhân (đối với người dân chưa được cấp căn cước công dân).

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan BHXH trên địa bàn triển khai hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai số ĐDCN/CCCD khi tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai số ĐDCN/CCCD vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn lập hồ sơ người tham gia BHXH, BHYT đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý kê khai số ĐDCN/CCCD theo quy định; ngành chuyên môn phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho người lao động tại đơn vị.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn