Số: 14/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 31/01/2023 15:34:26

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Tân Hồng:

Đấu giá Quyền khai thác Dịch vụ Căn tin tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Tân Hồng (Thời gian khai thác từ ngày ký Hợp đồng đến hết ngày 31/12/2025).

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá số 02/PA-THNH ngày 04/01/2023 của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ về quyền khai thác Dịch vụ Căn tin Trường Tiểu học Nguyễn Huệ giai đoạn 2023 - 2025.

Giá khởi điểm: 75.000.000đ/năm thứ nhất

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá từ ngày 30/01/2023 đến 15 giờ ngày 13/02/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 13/02/2023 đến 15 giờ ngày 15/02/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 16/02/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277 3854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn