Số: 04/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 06/01/2023 11:10:41

Trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1: Tài sản thanh lý:

Dãy phòng (01 trệt 01 lầu), xây dựng 1989, diện tích xây dựng, sàn sử dụng 651m2+20,20m2, 1.322,20m2 và khu vệ sinh.

Giá khởi điểm: 174.000.000đ

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 06/01/2023 đến 15 giờ ngày 30/01/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 30/01/2023 đến 15 giờ ngày 01/02/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 02/02/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn