Số: 13/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản lần 2”

Cập nhật ngày: 31/01/2023 15:36:00

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò năm 2023 trên địa bàn huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2025). Cụ thể:

- Bến đò Bình Hàng Tây - Cồn Trọi; Giá khởi điểm: 528.000.000 đồng

- Bến đò Ba Sao (Ấp 2 - Ấp 3); Giá khởi điểm: 465.000.000 đồng

- Bến đò Ba Sao (Ấp 4); Giá khởi điểm: 505.000.000 đồng

* Điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện và khả năng khai thác dịch vụ sử dụng đò theo quy định đều được tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải có từ 02 phương tiện trở lên. Phương tiện phải có giấy đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị dụng cụ cứu sinh đầy đủ theo quy định của Pháp luật; người điều khiển phương tiện phải có bằng thuyền trưởng theo quy định của pháp luật (Quyết định 3223/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND H.Cao Lãnh).

Người tham gia đấu giá phải xử lý dứt điểm các khoản nợ với Phòng Tài chính - Kế hoạch (nếu có) mới được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

Người trúng đấu giá nộp 70% số tiền trúng đấu giá ngay khi ký kết hợp đồng, 30% còn lại nộp vào quý I năm thứ 2 khai thác.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/01/2023 đến 15 giờ ngày 14/02/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 14, 15 và đến 15 giờ ngày 16/02/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng; 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 17/02/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Lãnh. ĐT 02773822397 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn