Số: 12/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 31/01/2023 15:35:26

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp quản lý:

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu: Lô điện thoại đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm: 62.000.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá từ ngày 30/01/2023 đến 15 giờ ngày 13/02/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 13/02/2023 đến 15 giờ ngày 15/02/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 16/02/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức, phương thức bán đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn