Xã Tân Công Chí:

Nhiều giải pháp chuyển hóa địa bàn không có tệ nạn ma túy

Cập nhật ngày: 29/05/2022 17:40:56

ĐTO - Từ năm 2021 đến nay, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Công Chí (huyện Tân Hồng) quyết liệt triển khai kế hoạch chuyển hóa xã có ma túy thành xã không có ma túy với các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tăng cường tuyên tuyền, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, người nghiện ma túy... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa bàn và được UBND tỉnh công nhận xã không có tệ nạn ma túy.


Xã đoàn Tân Công Chí phối hợp công chức lao động - thương binh và xã hội xã tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên trên địa bàn

Căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn của Công an tỉnh, Công an huyện Tân Hồng, Công an xã Tân Công Chí đã tham mưu UBND xã và Hội đồng bảo vệ ANTT xã triển khai kế hoạch về việc thực hiện các giải pháp chuyển hóa xã có ma túy thành không có ma túy tại địa phương. Đồng thời tham mưu phân công nhiệm vụ cho các ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tá Võ Trọng Thắng - Trưởng Công an xã Tân Công Chí, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chuyển hóa xã có ma túy thành không có ma túy, Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Rà soát, phân loại người nghiện ma túy tại địa bàn, qua đó, đề xuất UBND xã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ đối với 5/5 đối tượng. Phối hợp các đơn vị liên quan vận động các hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội...

Hỗ trợ Công an xã trong công tác chuyển hóa địa bàn thành xã không có ma túy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư; lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên trong các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội, Tổ nhân dân tự quản. Từ năm 2021 đến nay, tổ chức 11 cuộc tuyên truyền cho hơn 600 lượt người dân tại địa bàn dân cư, góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm và quản lý, giáo dục con em trong gia đình không tham gia vào tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, các đơn vị còn phối hợp đến gia đình thăm hỏi, động viên và tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, người từng sử dụng ma túy và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, hạn chế nguy cơ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

Như trường hợp thanh niên T. V. Đ. (SN 1993, ngụ ấp Thống Nhất 2, xã Tân Công Chí) từng sử dụng ma túy và được Công an xã đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương. Với sự động viên, hỗ trợ và giới thiệu việc làm của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương, Đ. quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời. Năm 2021, thông qua kết nối, giới thiệu từ Xã đoàn Tân Công Chí, Đ. tham gia đội bốc vác và có việc làm ổn định tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng), thu nhập 300 - 400 ngàn đồng/ngày, góp phần ổn định cuộc sống. Qua nhiều lần được Công an xã kiểm tra, Đ. không còn dương tính với ma túy.

Theo ông Phạm Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Công Chí, công tác chuyển hóa xã có ma túy thành xã không có ma túy của địa phương nhận được sự quan tâm, hướng dẫn thường xuyên của Công an huyện Tân Hồng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND xã và sự quyết tâm của các ngành thành viên Hội đồng bảo vệ ANTT xã. Qua đó, đến nay, 5/5 trường hợp đối tượng nghiện ma túy của xã được cho ra khỏi diện quản lý; trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Tân Công Chí quyết tâm giữ vững những kết quả đã đạt được. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo Công an xã tăng cường các giải pháp đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội rà soát, quản lý và giúp đỡ các trường hợp từng sử dụng ma túy..., góp phần giữ cho địa bàn xã không có tệ nạn ma túy, ổn định trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn