Thượng úy Huỳnh Quốc Huy

Tận tụy với công việc

Cập nhật ngày: 27/05/2013 04:56:12

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thượng úy Huỳnh Quốc Huy (31 tuổi) - Trợ lý tác chiến Phòng tham mưu Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã tích cực tham gia học tập, nghiên cứu tìm hiểu chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường cách mệnh”, sau đó anh đăng ký phấn đấu hằng năm, xác định biện pháp tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống theo tiêu chí chung của đơn vị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy

Là trợ lý tác chiến, anh luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chịu khó nghiên cứu nắm chắc các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tham mưu tác chiến phục vụ cho công việc.

Theo anh Huy, nhiệm vụ của Ban tác chiến là phải đảm bảo các biện pháp bảo đảm cho bộ đội luôn sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, xử lý, tổng hợp tình hình để tham mưu cho lãnh đạo. Trong những năm qua, anh đã tích cực chủ động tham mưu cho lãnh đạo xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ, kế hoạch bảo vệ biên giới, phối hợp đấu tranh phòng, chống cướp trên khu vực biên giới,...

Luôn ý thức chấp hành tốt nhiệm vụ trong công việc, trách nhiệm đối với tập thể và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với những đồng chí mới nhận công tác hoặc còn hạn chế về năng lực, qua đó giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên giao. Đồng thời, anh đã giúp cho đơn vị tiết kiệm tài sản, sử dụng kinh phí, vật chất có kế hoạch bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích, sử dụng kinh phí công khai minh bạch quyết toán đúng quy định.

Huy chia sẻ: “Khi “làm theo” gương Bác phải thật sát thực, thường xuyên gắn với từng việc học cụ thể. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn những nội dung học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh”.

Thời gian qua, Huỳnh Quốc Huy đạt được nhiều thành tích: 2 Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn