Để sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ

Cập nhật ngày: 25/08/2022 17:44:51

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, thiết lập và cấp mã số vùng trồng đạt 100% diện tích vùng trồng đủ điều kiện cấp mã số (lúa 162.267ha, cây ăn trái 31.235ha và rau màu 4.660ha), cấp mã số cơ sở đóng gói nông sản cho 100% cơ sở có nhu cầu.

Đến năm 2025, tỉ lệ diện tích đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP đối với cây lúa là 36.145ha, chiếm 22,3%; cây ăn trái là 8.462ha, chiếm 27,1% và rau màu là 926ha chiếm 19,9%. Diện tích sản xuất đạt chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cây lúa là 126.122ha, chiếm 77,8%; cây ăn trái 22.813ha, chiếm 73% và rau màu 3.784ha, chiếm 81,2%.

Đồng thời, có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo nguyên tắc truy xuất một bước trước - một bước sau; 100% diện tích vùng trồng được cấp mã số áp dụng mô hình sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, hiệu quả.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như triển khai nhân rộng các mô hình sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật  tiết kiệm, hiệu quả; công tác thiết lập và cấp, quản lý mã số; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc số vùng trồng, cơ sở đóng gói và áp dụng GAP, đủ điều kiện an toàn thực phẩm; liên kết tiêu thụ nông sản của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số và áp dụng GAP, đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

Y DU

Gửi bình luận của bạn