• Nắm rõ những nhóm tiện ích trong Đề án 06 để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện
  • 23/05/2023
  • ĐTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa – Tổ trưởng Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06) tại cuộc họp trực tuyến với cấp huyện vào sáng ngày 23/5, để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong quý 1/2023.
  • UBND cấp huyện sẽ quyết định giá đất tính tiền bồi thường khi thu hồi đất
  • 21/05/2023
  • ĐTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 73 ngày 6/5/2023 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định một số nội dung.
Xem tin đã đăng theo ngày: