• Một số kết quả nổi bật từ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
 • 11/03/2023
 • ĐTO - Tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Quyết định số 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Đề án 06).
 • Thị trấn Mỹ An triển khai mô hình “6 trong 1” trong thực hiện thủ tục hành chính
 • 10/03/2023
 • ĐTO - Trên cơ sở mô hình “5 trong 1” được triển khai từ năm 2021 đối với thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật và thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, năm 2023, UBND thị trấn Mỹ An tiếp tục lồng ghép thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội vào mô hình và trở thành mô hình “6 trong 1”.
 • Không được yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú
 • 10/03/2023
 • ĐTO - Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, UBND tỉnh vừa có yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý, các bộ phận một cửa các cấp khi tiếp nhận các thủ tục hành chính, dịch vụ công không được yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu...
 • Kiểm tra các cơ sở bán hoa tiền
 • 08/03/2023
 • ĐTO - Thực hiện theo Công văn số 1321 của UBND và Kế hoạch số 192 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp, Đoàn công tác liên ngành gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đồng Tháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục quản lý thị trường, Cục thuế và Công an tỉnh...
Xem tin đã đăng theo ngày: