Huyện Cao Lãnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 20/07/2022 09:48:30

ĐTO-Ngày 19/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã đến kiểm tra kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Mỹ Hội; thị trấn Mỹ Thọ và các phòng chuyên môn thuộc huyện Cao Lãnh.


Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh

Từ đầu năm đến nay, huyện Cao lãnh đã tiếp nhận trên 21.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết gần 19.000 hồ sơ, còn hơn 2.600 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn); có hơn 2.400 hồ sơ được giải quyết thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. Huyện đã huy trì thực hiện các mô hình: “Hẹn giờ hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân”; “gửi thư xin lỗi đối với tổ chức và công dân khi phát sinh hồ sơ trễ hạn, sai sót”; “chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu trong thực thi công vụ”.

Bên cạnh những mặt làm được, các ngành, địa phương huyện Cao lãnh vẫn chưa thực hiện tốt các mô hình CCHC theo quy định; xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC chưa phù hợp với thực tế của từng đơn vị, địa phương…


Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thị Thanh Trang phát biểu tại buổi kiểm tra

Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; thường xuyên kiểm tra các nhiệm vụ CCHC và triển khai thực hiện các mô hình CCHC của tỉnh, của huyện tại các xã, thị trấn để cải thiện chỉ số CCHC trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn