Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Luật gia

Cập nhật ngày: 13/01/2023 16:04:07

ĐTO - Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.


Ông Đoàn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Trong năm, các cấp Hội đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đạt được kết quả đề ra. Trong đó, quan tâm củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải ở cơ sở. Năm 2022, các cấp Hội trong tỉnh kết nạp gần 200 hội viên, thành lập mới 14 Chi hội trực thuộc Hội Luật gia cấp huyện; đến nay, toàn tỉnh có trên 1.650 hội viên.

Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Đồng thời, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, Hội luật gia cấp huyện và các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia trong tỉnh đã tư vấn gần 3.200 vụ việc và trợ giúp pháp lý 1.600 vụ việc; tư vấn giải quyết khiếu nại gần 900 vụ việc, hòa giải thành trên 1.300 vụ việc…


Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Trung ương Hội

Ông Đoàn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đề nghị, năm 2023, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; tập trung củng cố các chi hội còn yếu, tăng cường kiểm tra hoạt động các cấp hội, nâng cao chất lượng công tác tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, triển khai nhân rộng mô hình đưa hội viên tham gia Tổ hòa giải ở cơ sở các Hội trong tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh đã bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Đoàn - Chủ tịch Hội Luật gia huyện Cao Lãnh vào Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ V (2019-2024). Dịp này, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội được nhận Bằng khen của Trung ương Hội.

N.LONG 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn