UBND TP Cao Lãnh trả lời các hộ tiểu thương về việc di dời chợ

Cập nhật ngày: 20/06/2022 20:48:41

ĐTO - Sau khi tiếp xúc, đối thoại với các hộ tiểu thương hiện đang mua bán trên đường Lê Lợi, chợ Cao Lãnh, UBND TP Cao Lãnh đã có văn bản trả lời về việc di dời các ngành hàng trên đường Lê Lợi vào khu vực chợ tạm – chợ Cao Lãnh.

Theo đó, căn cứ thực trạng cần di dời các hộ tiểu thương hiện đang mua bán trên đường Lê Lợi vào khu vực chợ tạm - chợ Cao Lãnh để thực hiện các công việc như xây dựng mới chợ Cao Lãnh, chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông và phục vụ “Phố đi bộ”, UBND TP Cao Lãnh thông báo đến các hộ tiểu thương là UBND thành phố thống nhất thực hiện việc di dời tất cả các hộ tiểu thương trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Đốc Binh Kiều – đường Lý Thường Kiệt) vào khu vực chợ tạm - chợ Cao Lãnh. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 7/2022 (sau Lễ giỗ Ông Bà Đỗ Công Tường).

Về việc di dời, các hộ tiểu thương không đóng các khoản chi phí và được mang theo quầy hiện trạng vào khu chợ tạm - chợ Cao Lãnh để tiếp tục mua bán. UBND TP Cao Lãnh thống nhất hỗ trợ miễn giảm thu hoa chi do khó khăn mua bán trong thời gian đầu di dời (3 tháng).

UBND TP Cao Lãnh đề nghị các hộ tiểu thương chấp hành tốt việc di dời, đồng thời thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa hộ tiểu thương và Ban Quản lý chợ thành phố.

THANH TRÚC


 

Gửi bình luận của bạn