TP Cao Lãnh quan tâm khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn

Cập nhật ngày: 05/08/2022 15:29:29

ĐTO-Ngày 5/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đến kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP Cao Lãnh. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại xã Mỹ Trà, Phường 2 và các phòng chuyên môn của thành phố.

Năm 2022, TP Cao Lãnh thực hiện mục tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh việc trễ hạn hồ sơ, đồng thời rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và thực hiện đúng quy định về tổ chức bộ máy.


Kiểm tra lĩnh vực tài chính công Phòng Tài Chính - Kế hoạch, TP Cao Lãnh

Đến hiện tại, UBND TP Cao Lãnh đã triển khai thực hiện 22/23 nhiệm vụ về CCHC, tỷ lệ đạt trên 95%; triển khai phát động phong trào thi đua ký cam kết thực hiện cải thiện Chỉ số CCHC năm 2022; thực hiện 2 mô hình mới “Công an thành phố Cao Lãnh hướng về cơ sở trong công tác giải quyết thủ tục hành chính” và “Quản lý dữ liệu của công dân phục vụ công tác CCHC” của UBND Phường 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, trước hạn gần 2.800 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 98%; cấp xã, phường tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, trước hạn hơn 11.480 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98%.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tích cực quan tâm khắc phục các hạn chế, chú trọng khắc phục tình trạng trễ hạn, quá hạn hồ sơ, số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trễ hạn, quá hạn hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; số lượng hồ sơ được nộp thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tuy tăng nhưng vẫn còn thấp so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; không có hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.


Kiểm tra công tác cải cách hành chính ở Phường 2

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu TP Cao Lãnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định, đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số do UBND tỉnh giao; thực hiện ký số 2 lớp 100% văn bản khi phát hành; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; công tác CCHC phải bám sát vào chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC của tỉnh và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trên địa bàn trong thời gian tới.

N.LONG

Gửi bình luận của bạn